COOKER
 
คุณสมบัติของเครื่องนึ่ง
  • เครื่องนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบ ลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป
  • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตเครื่องนึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2 - 8 รถเข็นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง สามารถผลิตได้ทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับเครื่องนึ่งทรงกลม และบานพับเปิด – ปิด สำหรับ เครื่องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ซึ่งหากฝาเครื่องนึ่งปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่ สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานต่อไปได้
  • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ได้ออกแบบระบบควบคุมเครื่องนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้าน กระบวนการผลิตอาหารและความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลาย รูปแบบตามต้องการ
  • ตัวเครื่อง, ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐาน GMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการ พัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

1. เครื่องนึ่งแบบเหลี่ยม

2. เครื่องนึ่งแบบกลม

3. เครื่องนึ่งสุญญากาศ

4. เครื่องนึ่งแบบต่อเนื่อง

 

 

separat_line