"เราจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาและก้าวไปพร้อมกับคุณในอนาคต"

 

 

OUR PRODUCT

1. RETORT 

1.1 เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอนํ้าโดยตรง

1.2 เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์นํ้า

1.3 เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์นํ้าและใช้ไอนํ้าโดยตรง

1.4 เครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนระบบสเปรย์นํ้า

1.5 เครื่องฆ่าเชื้อเคลื่อนที่ในแนวราบ

 

2. COOKER

2.1 เครื่องนึ่งแบบเหลี่ยม

2.2 เครื่องนึ่งแบบกลม

2.3 เครื่องนึ่งสุญญากาศ

2.4 เครื่องนึ่งแบบต่อเนื่อง

 

3. WASHING MACHINE

3.1 เครื่องล้างภาชนะ 3 โซน

3.2 เครื่องล้างภาชนะ 4 โซน

3.3 เครื่องล้างภาชนะ 5 โซน

separat_line