แผนที่บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)สำนักงานใหญ่ : บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด

320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง
 
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

TEL : (66)-0-74250457

FAX : (66)-0-74250458-9

Website : www.foodmachinerys.com

E-mail : foodmachinerys@gmail.com , fm@foodmachinerys.com

แผนที่บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด(จ.สมุทรสาคร)

สำนักงานสมุทรสาคร : บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด

10/81 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL : (66)-0-3444-1170

FAX : (66)-0-3444-1170

Website : www.foodmachinerys.com

E-mail : foodmachinerys_2012@hotmail.com