การเข้าเยี่ยมชม บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมบริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ท่านนิพนธ์  บูญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด โดยมีคุณมารุต  เจริญศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ให้การต้อนรับ

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่