อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561

อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561

            เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดย บริษัทฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด การอบรบประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยและหลักการดับเพลิง แนวทางการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แนวทางการฝึกซ้อมดับเพลิง การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกการดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะ ความสามารถขององค์กร ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

 

รวมภาพกิจกรรม

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

                    

 

                

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่