การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด เข้าศึกษาเยี่ยมชม ณ. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณมารุต เจริญศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่