เสา 3 เสา

 

เสา 3 เสา แสดงถึงความสำคัญ ดังนี้

เสาที่ 1. ธงชาติไทย  หรือ ธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ ความเป็นชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง มีเสถียรภาพ อธิปไตย ความเป็นหมู่เป็นเหล่า ความเป็นน้ำหนึ่ง

 

เสาที่ 2.  ธง Safety เป็นสัญลักษณ์ ความปลอดภัย

 

เสาที่ 3.  ธงประจำพระองค์ ป็นสัญลักษณ์พระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย

 

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่