ติดต่อเรา

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
+66 074250457, 0-7426-0771-5
+66 074250459, 0-7425-0459
www.foodmachinerys.com

marketing.dom@foodmachinerys.com

marketing.inter@foodmachinerys.com

hr@foodmachinerys.com

GOOGLE MAP

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ติดต่อเรา

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (จ.สมุทรสาคร)
10/81 หมู่ 6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
+66-0-3444-1170
+66-0-3444-1170
www.foodmachinerys.com

marketing.dom@foodmachinerys.com

marketing.inter@foodmachinerys.com

hr@foodmachinerys.com

GOOGLE MAP

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด (จ.สมุทรสาคร)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่