เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2548

บริษัทได้ดำเนินกิจการผลิตเครื่องจักร ในกระบวน การแปรรูปอาหาร เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ และเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราจึงตั้งใจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร ให้ทันสมัยตรงตามหลักมาตรฐาน อุตสาหกรรมสากลมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการรักษาคุณภาพทางด้านการผลิตเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยม จึงทำให้ บริษัท ฟู๊ดแมชชินเนอรี่ จำกัด เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริการหลังการขาย

เราพร้อมให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE โดยวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าถึงความปลอดภัยและคุณภาพของเครื่องจักร

เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญด้วยการรับประกัน เครื่องจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี

และพร้อมให้บริการหลังการขายภายใน 36 ชั่วโมง 

ทีมงานของเรา

 

เรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในดด้านงานวิศวกรรมงานออกแบบ

รวมถึงงานที่อาศยัความชำ นาญการพิเศษดังนั้นเราจึงสามารถออกแบบและผลิตเครื่องจักรได้อย่างมีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักสำคัญ 

 

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
  hr@foodmachinerys.com
แผนที่