เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2548

บริษัทได้ดำเนินกิจการผลิตเครื่องจักร ในกระบวน การแปรรูปอาหาร เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ และเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราจึงตั้งใจออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร ให้ทันสมัยตรงตามหลักมาตรฐาน อุตสาหกรรมสากลมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการรักษาคุณภาพทางด้านการผลิตเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยม จึงทำให้ บริษัท ฟู๊ดแมชชินเนอรี่ จำกัด เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริการจากเรา บริษัท ฟู้ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

วิสัยทัศน์ของเรา

นำเสนอ วีดีโอ FM

บริษัท ฟู้ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

ข่าวสาร & กิจกรรม

บริษัท ฟู้ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา : สำนักงานใหญ่
320/129 หมู่4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  : +66 074250457 ,0-7426-0771-5
  : +66 074250459 ,0-7425-0459
  www.foodmachinerys.com
  marketing.center@foodmachinerys.com
  marketing.dom@foodmachinerys.com
  marketing.inter@foodmachinerys.com
แผนที่