COOKER
COOKER
 
คุณสมบัติของเครื่องนึ่ง
 • เครื่องนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบ ลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป
 • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตเครื่องนึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2 - 8 รถเข็นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง สามารถผลิตได้ทั้งทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับเครื่องนึ่งทรงกลม และบานพับเปิด – ปิด สำหรับ เครื่องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ซึ่งหากฝาเครื่องนึ่งปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่ สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานต่อไปได้
 • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ได้ออกแบบระบบควบคุมเครื่องนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้าน กระบวนการผลิตอาหารและความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลาย รูปแบบตามต้องการ
 • ตัวเครื่อง, ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐาน GMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการ พัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

1. เครื่องนึ่งแบบเหลี่ยม

2. เครื่องนึ่งแบบกลม

3. เครื่องนึ่งสุญญากาศ

4. เครื่องนึ่งแบบต่อเนื่อง

 

 

RETORT
RETORT
 
คุณสมบัติของเครื่องฆ่าเชื้อ
 • เครื่องฆ่าเชื้อของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในอาหาร โดยสามารถใช้ได้กับ ภาชนะบรรจุอาหารทุกประเภท เช่น อาหารบรรจุถุง ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋องเหล็ก กระป๋องอะลูมิเนียม และอื่นๆ
 • บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ออกแบบและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อ จำนวน 4 ขนาดมาตรฐาน มีความจุตั้งแต่ 2 ตะกร้า ถึง 8 ตะกร้า
 • โครงสร้าง ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดีเป็นไปตามมาตรฐาน ASME พร้อมติดตั้งตัวควบคุมระบดับน้ำ อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของน้ำให้สม่ำเสมอตลอดกระบวนการ
 • ระบบการเปิด – ปิดฝา มีให้เลือกทั้งแบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน เป็นแบบหมุนล็อค มีตัวจับสัญญาณ (SENSOR) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดฝาทั้งสองด้าน ซึ่งหากฝาปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานต่อไปได้
 • การออกแบบและการสร้างเครื่องฆ่าเชื้อทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP & GMP

 1.  เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำโดยตรง
 2. เครื่องฆ่าเซื้อแบบสเปรย์น้ำ
 3. เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์น้ำและใช้ไอน้ำโดยตรง
 4. เครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนระบบสเปรย์น้ำ

Direct Steam Retort

 • เครื่องฆ่าเชื้อชนิด Direct  Steam เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะแข็งแรง ทนทานต่อแรงดัน เช่น กระป๋อง เป็นต้น
 • ต้นทุนในการผลิตต่ำ
 • ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Direct Steam Retort มีระบบการทำงานง่าย ไม่ยุ่งยาก

Overpressure Water Spray Retort

 • เครื่องฆ่าเชื้อชนิด Overpressure Water Spray ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารได้ทุกชนิดเช่น อะลูมิเนียมเพ้าท์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และถ้วยพลาสติก เป็นต้น

Overpressure Water Spray And Direcy Steam (Dual Mode) Retort 

 • เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์น้ำและใช้ไอน้ำโดยตรง

Rotary Overpressure Water Spray Retort

 • เครื่องฆ่าเซื้อแบบหมุนระบบสเปรย์น้ำ

 

WASHING MACHINE
WASHING MACHINE
 
ประเภท เครื่องล้างภาชนะ

1. เครื่องล้างภาชนะ 3 โซน

2. เครื่องล้างภาชนะ 4 โซน

3. เครื่องล้างภาชนะ 5 โซน

 

คุณสมบัติของเครื่องล้างภาชนะ

 • ประสิทธิภาพการกรองเศษอาหารสำหรับเครื่องล้างภาชนะของบริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด สามารถกรองเศษอาหารได้ขนาดเล็กที่สุด 1 mm.
 • ชุดท่อ หัวฉีด และถังบรรจุน้ำ มีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถถอด ล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย
 • อุณหภูมิของน้ำและความเร็วของโซ่ลำเลียง สามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการ
 • ภาชนะสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยคลอรีน ในอัตราส่วนมาตรฐานที่เหมาะสมสูงสุดที่ใช้ได้คือ 25 l/hr ทำให้ภาชนะ ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

  

TURN KEY PROJECT
TURN KEY PROJECT
 
Food Machinery Co., Ltd. specialize in providing machineries and constructing the factory of the Tuna Products Factory.

Scope of Tuna Turn Key Project

1. Construct the Machine Lay-out

  We plan the processing machines in the space of the factory to respond customer’s requirement.

2. Providing the Machineries

  We provide all processing machines according to the factory lay-out. The machines from start to the end of production are provided to the customer’s requirement.

3. Manufacturing the Processing Machines

  We manufacture the main machines for food factories such as Retorts, Cookers, Washing machines, and so on.

 

Tuna Processing Line

 

 

 

Tuna Processing Line

"เราจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาและก้าวไปพร้อมกับคุณในอนาคต"

 

 

OUR PRODUCT

1. RETORT 

1.1 เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอนํ้าโดยตรง

1.2 เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์นํ้า

1.3 เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเปรย์นํ้าและใช้ไอนํ้าโดยตรง

1.4 เครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนระบบสเปรย์นํ้า

1.5 เครื่องฆ่าเชื้อเคลื่อนที่ในแนวราบ

 

2. COOKER

2.1 เครื่องนึ่งแบบเหลี่ยม

2.2 เครื่องนึ่งแบบกลม

2.3 เครื่องนึ่งสุญญากาศ

2.4 เครื่องนึ่งแบบต่อเนื่อง

 

3. WASHING MACHINE

3.1 เครื่องล้างภาชนะ 3 โซน

3.2 เครื่องล้างภาชนะ 4 โซน

3.3 เครื่องล้างภาชนะ 5 โซน

more